Dnes » 32 / 18
Zajtra » 30 / 18
Pozajtra » 30 / 18
nedeľa 21. júla 2024 - Meniny má Daniel

2% z daní

Darovanie 2% z Vašich daní

Ako darovať 2% dane?

1. Ste zamestnancom a chcete nám darovať 2% zo zaplatenej dane:

- do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
- ako prijímateľa pre 2% uveďte naše občianske združenie AUTIS (na konci tejto stránky nájdete údaje potrebné pre poukázanie dvoch percent).
- vyhlásenie o poukázaní sumy 2%. 
- z potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať dve percentá z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3.32 Eur.
- údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. 
- obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

2. Ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie a chcete nám darovať 2% zo zaplatenej dane:

- ako prijímateľa, ktorému chcete poukázať Vaše dve percentá zo zaplatenej dane uveďte naše občianske združenie AUTIS, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3.32 Eur.
- vypočítajte si Vaše dve percentá z dane z príjmov fyzickej osoby–musí byť splnená podmienka minimálne 3.32 Eur pre prijímateľa.
- v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného prijímateľa (údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete na konci tejto stránky).
- riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

3. Ste právnická osoba a chcete nám darovať 2% zo zaplatenej dane:

- ako prijímateľa uveďte naše občianske združenie AUTIS.
- právnické osoby môžu poukázať dve percentá z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8.30 Eur.
- vypočítajte si Vaše dve percentá z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako dve percentá, musí však byť splnená podmienka minimálne 8.30 Eur na jedného prijímateľa.
- v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete na konci tejto stránky).
- pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.
- riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Dôležité:

! Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu!
! Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie dvoch percent (2%) z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate!
! IČO prijímateľa 2% vypisujte do kolóniek vo formulári zľava!

Údaje potrebné pre poukázanie 2% OZ AUTIS

Názov: AUTIS
Forma: Občianske združenie
Rok registrácie: 2012
SID: nechať prázdne
IČO: 42274931
Ulica: Veľké Stankovce 762
Mesto: Trenčianske Stankovce
PSČ: 913 11