Dnes » 32 / 18
Zajtra » 30 / 18
Pozajtra » 30 / 18
nedeľa 21. júla 2024 - Meniny má Daniel

Ako pomôcť

Pred spustením projektu Trenčianskeho autistického centra sme si väčšinu činností zabezpečovali svojpomocne. Pomáhali nám rodinní príslušníci, kamaráti, známi, rodičia autistických detí.

Teraz, keď už je Trenčianske Autistické centrum proAutis v prevádzke uvítame každú pomoc v podobe:

1. DAROVANIE 2% Z DANÍ
2. DOBROVOĽNÍCKA AKTIVITA
 
 
1. DAROVANIE 2% Z DANÍ

Ako darovať 2% dane?

1. Ste zamestnancom a chcete nám darovať 2% zo zaplatenej dane:

- do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
- ako prijímateľa pre 2% uveďte naše občianske združenie AUTIS (na konci tejto stránky nájdete údaje potrebné pre poukázanie dvoch percent).
- vyhlásenie o poukázaní sumy 2%. 
- z potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať dve percentá z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3.32 Eur.
- údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. 
- obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

2. Ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie a chcete nám darovať 2% zo zaplatenej dane:

- ako prijímateľa, ktorému chcete poukázať Vaše dve percentá zo zaplatenej dane uveďte naše občianske združenie AUTIS, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3.32 Eur.
- vypočítajte si Vaše dve percentá z dane z príjmov fyzickej osoby–musí byť splnená podmienka minimálne 3.32 Eur pre prijímateľa.
- v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného prijímateľa (údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete na konci tejto stránky).
- riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

3. Ste právnická osoba a chcete nám darovať 2% zo zaplatenej dane:

- ako prijímateľa uveďte naše občianske združenie AUTIS.
- právnické osoby môžu poukázať dve percentá z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8.30 Eur.
- vypočítajte si Vaše dve percentá z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako dve percentá, musí však byť splnená podmienka minimálne 8.30 Eur na jedného prijímateľa.
- v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete na konci tejto stránky).
- pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.
- riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Dôležité:
! Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu!
! Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie dvoch percent (2%) z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate!
! IČO prijímateľa 2% vypisujte do kolóniek vo formulári zľava!

Údaje potrebné pre poukázanie 2% OZ AUTIS

Názov: AUTIS
Forma: Občianske združenie
Rok registrácie: 2012
SID: nechať prázdne
IČO: 42274931
Ulica: Veľké Stankovce 762
Mesto: Trenčianske Stankovce
PSČ: 913 11
 
Číslo učtu: SK 92 0200 0000 0030 3105 5358

2. DOBROVOĽNÍCKA AKTIVITA

 

Dobrovoľnícka pomoc Slovenské elektrárne, a.s.

 Každoročne sa v našom centre koná brigáda, ktorej sa zúčastňujú zamestnanci Slovenských elektrární v rámci projektu Naše Mesto. Všetkým patrí veľká vďaka. Osobitne chceme poďakovať Mariánovi Ježíkovi , ktorý túto úžasnú dobrovoľnícku aktivitu zorganizoval. Vďaka pomoci veľmi sympatických ľudí, ktorí prišli, má naše centrum drevo na kúrenie, krásny pokosený trávnik a umyté okná.

Ešte raz ďakujeme.