Dnes » 32 / 18
Zajtra » 30 / 18
Pozajtra » 30 / 18
nedeľa 21. júla 2024 - Meniny má Daniel

Čo môže škola ponúknuť deťom s PAS

Mgr. Lenka Valisková 

Mgr. Lenka Valisková sa zameriava na poradenskú činnosť pri osobných, vzťahových, rodinných, študijných a pracovných problémoch. Pri svojej práci vychádza z princípov rogeriánskej psychoterapie zameranej na človeka. Okrem toho facilituje vzdelávacie programy v oblasti rozvoja ľudských zdrojov - konzultačné, poradenské a tréningové služby. Spolupracuje s odborníkmi v oblasti teamworku a teambuildingu. Svoje postupy garantuje svojou odbornosťou, certifikovanými činnosťami, pravidelným vzdelávaním a supervíziou.

VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA

Základný výcvik a Supervízny blok výcviku v poradenstve a v psychoterapii zameranej na klienta -> Person - centered approach / kvalifikácia práce terapeuta PCA, Brno (CZ). Psychoterapia, socioterapia a dieťa -> Inštitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava. Snoezelen -> práca v multisenzorickej miestnosti, terapeutické a relaxačné metódy. Kupoz -> program pre prácu s deťmi s ĽMD / ADHD. Pride -> špeciálny výcvikový program určený k práci v oblasti pomoci rodinám a deťom v ohrození. Špeciálna pedagogika / psychopédia a otopédia - Univerzita Praha (CZ). Štúdium nemeckého jazyka a literatúry - Univerzita Hannover, Nemecko (DE).

SKÚSENOSTI

Odborný nezávislý konzultant pre Human Dynamic Central and Eastern Europe, s.r.o. - poskytovanie profesionálnych poradenských, terapeutických a konzultačných služieb pre klientov HD, služby v rámci Work Life Coaching programu. Výcvikový terapeut v poradenstve a psychoterapii zameranej na klienta -> Person - centered approach (PCA, prístup C. R. Rogersa), Brno (CZ). Konzultant, terapeut, tréner a lektor - práca so skupinou na rôznych workshopoch v rámci Slovenska, Českej republiky a Nemecka, poradenské služby pre deti a dospelých, tréningové aktivity pre dospelých. Riaditeľka Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom, ZS Autis Trenčín. Špeciálny pedagóg a terapeut pre občianske združenie Pro Autis v Trenčíne - špeciálno-pedagogické aktivity s deťmi v predškolskom a školskom veku s poruchou autistického spektra, terapeutické poradenstvo pre rodičov detí s poruchou autistického spektra. Špeciálno-pedagogický zamestnanec v detskom domove - práca na špecializovanej skupine pre deti s duševnou poruchou na základe osobitného predpisu, terapeutická práca s deťmi a mládežou s diagnostikovanou poruchou správania. Vlastná terapeutická a poradenská činnosť pod supervíziou /Grow-el s.r.o. -> terapia, poradenstvo, koučing. Konzultačné služby v nemeckom jazyku v spolupráci s Landkreis SPD Nienburg/Weser, Nemecko -> publikačná činnosť, odborné prednášky.