Dnes » 32 / 18
Zajtra » 30 / 18
Pozajtra » 30 / 18
nedeľa 21. júla 2024 - Meniny má Daniel

Poruchy autistického spektra a intelektové nadanie

Mgr. Martina Mátychová, Phd.

VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA

1995 - 1999 Mgr. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - zameranie : Učiteľstvo prvého stupňa základných škôl

2005 - 2010 Phd. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (externá forma) - katedra pedagogiky, téma dizertačnej práce : Prejavy problémového správania u nadaných detí

ZAMESTNANIE

1999 - 2008 pedagogička - Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7 Bratislava 

Od roku 2008 - Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA

Riaditeľka - Centrum nadania, n.o. : zriaďovateľ SZŠ CENADA, SG CENADA a SCPPPaP