Dnes » 32 / 18
Zajtra » 30 / 18
Pozajtra » 30 / 18
nedeľa 21. júla 2024 - Meniny má Daniel

Poruchy autistického spektra a intelektové nadanie

Phdr. Jana Jurášková, PhD.

VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA

1985 - 1989 Mgr. v oblasti špeciálnej pedagogiky z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 

1997 - 2002 PhD. v oblasti špeciálnej pedagogiky z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 

2003 - 2004 PhDr. v oblasti špeciálnej pedagogiky z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 

ZAMESTNANIE

Pracovala ako špeciálna pedagogička a pedagogička pre nadané deti v rôznych školách v Bratislave od roku 1989.

Koordinovala oblasť edukácie nadaných na Štátnom pedagogickom ústave v rokoch 2003 - 2005.

Zastávala pozíciu hlavného radcu pre vzdelávanie intelektovo nadaných na Ministerstve školstva SR od roku 2006.

Riadila súkromnú základnú školu pre žiakov s intelektovým nadaním od roku 2008.

Pôsobila aj ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Bola aktívna vo výučbe a vytváraní vzdelávacích materiálov pre nadané deti.

Zúčastňovala sa na rôznych seminároch a konferenciách týkajúcich sa edukácie nadaných detí nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Bola tiež autorkou a spoluautorkou rôznych publikácií a projektov v oblasti edukácie nadaných detí.