Dnes » 32 / 18
Zajtra » 30 / 18
Pozajtra » 30 / 18
nedeľa 21. júla 2024 - Meniny má Daniel

Príčiny a prevalencia autizmu

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., je prednostkou Fyziologického ústavu a prodekankou pre medzinárodné vzťahy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Vyše 30 rokov prednáša fyziológiu centrálneho nervového systému študentom medicíny, kognitívnej vedy a psychológie, je garantkou programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia lekárskej neurovedy na Univerzite Komenského.

Celoživotne sa venuje výskumu mozgu a jeho funkciám, v posledných desaťročiach najmä téme autizmu, ktorá je v dnešnej dobe mimoriadne aktuálna, keďže výskyt tohto neurovývinového ochorenia, ktorého prevalencia aj v slovenskej populácii výrazne narastá.

V roku 2013 založila a vybudovala Akademické centrum výskumu autizmu. Je to jediné akademické pracovisko na Slovensku, ktorého cieľom je výskum príčin tejto neurovývinovej poruchy a poskytovanie na dôkazoch založených informácií odbornej aj laickej verejnosti. Vytvorila multidisciplinárny vedecký tím, ktorý skúma príčiny autizmu v súvislosti s genetickým pozadím, pohlavnými hormónmi a ich metabolizmom, zaoberá sa poruchami trávenia, črevnej mikrobioty a poruchami spánku a imunity.

Profesorka Ostatníková sa podieľa aj na tvorbe štandardných postupov pre včasný skríning a štandardnú diagnostiku tohto neurovývinového ochorenia. Je editorkou a autorkou knihy Autizmus od A po S, ktorá vyšla vo vydavateľstve IKAR.

Napriek tomu, že primárny cieľ prof. Ostatníkovej je vedecký pokrok, vďaka jej angažovaniu sa v prospech autistov a ich rodín dokázala motivovať mnoho ďalších, najmä mladých vedcov a lekárov, ktorí v jej diele pokračujú.