Dnes » 32 / 18
Zajtra » 30 / 18
Pozajtra » 30 / 18
nedeľa 21. júla 2024 - Meniny má Daniel

Sexualita u ľudí s poruchou autistického spektra

Věra Petlanová Dis.

Vyštudovaná sociálna pracovníčka, ktorá sa od roku 2004 pohybuje v sociálnych službách a stále v nich zostáva.

Absolventka výcviku v Podpore pozitívneho chovania (PBS) pod záštitou organizácie Deti úplnku.

Absolventka niekoľko kurzov, ktoré sa zameriavajú na prácu s ľuďmi so znevýhodnením. Pracuje s Konceptom Bazálna stimulácia, Kinestetická mobilizácia, Senzorickou integráciou, AAK, Míčkovou facilitáciou a mnoho ďalšími metódami. Pracuje taktiež v Snoezelen miestnosti, kde podporuje v rozvoji zmyslov, prácu s emóciami a technikami pre uvoľnenie tela a mysli.

Lektorka tém sexuality a vzťahov v rámci organizácie Freya, z. s.

Autorka knihy : Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS a mnoha článku na téma sexuality a vztahu u lidí s poruchou autistického spektra.

Podpora pozitívneho chovania - PBS

PBS je súhrnný termín, ktorý popisuje prístup, pri ktorom náročné chovanie chápeme konštruktívne a rovnako naň aj reagujeme. Za konštruktívne Věra Petlanová Dis. považuje postupy, ktoré sa zameriavajú na pestovanie nových spôsobov chovania bez využitia averzných či trestajúcich techník.

Cieľom PBS je zlepšiť kvalitu života.

PBS pre Věru Petlanovú Dis. znamená možnosť, ako nahliadnuť na svet a život ľudí (nielen) s poruchou autistického spektra komplexným prístupom, založeným na rešpektu, dôstojnosti a ľudských právach .

PBS vám dáva možnosť nahliadnuť na náročné chovanie ako na spôsob komunikácie človeka so svetom.

Verí v PBS, pretože každé chovanie má svoj dôvod.