Dnes » 32 / 18
Zajtra » 30 / 18
Pozajtra » 30 / 18
nedeľa 21. júla 2024 - Meniny má Daniel

Projekty

Konštrukta

Ďakujeme spoločnosti Konštrukta za podporu činnosti nášho združenia. Aj vďaka Vám deti s autizmom z Trenčianskeho kraja môžu rozvíjať svoje zručnosti a napredovať v bezpečnom prostredí.

Ďakujeme!

Profesia

Ďakujeme spoločnosti Profesia za milú návštevu a podporu. Veľká vďaka patrí tiež Nadácii Pontis a projektu Thanksgiving Tuesday, vďaka ktorému naše združenie získalo podporu.

Ešte raz veľká vďaka!

ČSOB a Nadácia Pontis

Ďakujeme všetkým z ČSOB Trenčín Vajanského za milú návštevu a podporu. Veľká vďaka patrí tiež Nadácii Pontis a projektu Thanksgiving Tuesday, vďaka ktorému naše občianske združenie získalo podporu.

Veľká vďaka!
 

BSC Line s.r.o.

Ďakujeme firme BSC line s.r.o. za podporu a k výročiu prajeme všetko najlepšie!

Ďakujeme

Spoločnosť Jungheinrich

Ďakujeme spoločnosti Jungheinrich za opätovný vianočný finančný dar určený na podporu činnosti občianskeho združenia Autis.

Z celého srdca ďakujeme!

Nadácia Pontis a nadačný fond Tesco

Ďakujeme nadácii Pontis, nadačnému fondu Tesco za podporu projektu "Prirodzený tieň na ihrisku Trenčianskeho autistického centra Pro Autis", vďaka ktorému sme mohli vysadiť strom platan, ktorý poskytne našim deťom tieň pri hre na ihrisku.

Ďakujeme!

Nadácia J&T

Ďakujeme Nadácii J&T za finančnú podporu za účelom úhrady časti nákladov spojených s personálnym zabezpečením projektu „Podpora rodín s dieťaťom s poruchou autistického spektra“. Vďaka podpore Nadácie J&T od novembra 2022 rozširujeme naše služby o špeciálne poradenstvo pre rodiny s deťmi s poruchou autistického spektra s cieľom skvalitnenia ich života.

Ďakujeme nadácii J&T tiež za dôveru a uzatvorenie zmluvy o spolupráci. Veľmi si vážime podporu vďaka ktorej skvalitňujeme naše služby pre rodiny s deťmi s poruchou autistického spektra.
Ďakujeme!

Nadácia Pontis

Ďakujeme nadácii Pontis , Srdce pre deti za podporu projektu Bezpečné prostredie pre vzdelávanie detí s autizmom.
Vďaka projektu sme zorganizovali vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov na Základnej škole Veľkomoravská Trenčín, Základná škola Na Dolinách Trenčín, Základná škola s materskou školou Beckov, Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Dubnica nad Váhom, Materská škola v Novej Dubnici a 2 prednášky pre pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v Trenčianskom kraji v priestoroch Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom v Trenčíne.

Ďakujeme!

Nadácia Pontis a Nadačný fond Slovenské elektrárne

Ďakujeme nadácii Pontis a Nadačnému fondu Slovenských elektrární za podporu projektu Športový deň pre rodiny detí s autizmom. Vďaka podpore sme zakúpili pružinovú hojdačku na ihrisko, vďaka ktorej môžu naše deti rozvíjať hrubú motoriku.

Ďakujeme!

Nadácia Pontis a Nadačný fond Slovenské elektrárne

Ďakujeme nadácii Pontis a Nadačnému fondu Slovenských elektrární za podporu projektu Podporme samostatnosť u detí s autizmom. Vďaka podpore sme zakúpili interaktívny ovládač do Snoezelen miestnosti, ktorý našim deťom pomáha pri rozvoji ich zručností.
 
Ďakujeme!

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
za podporu nášho projektu Rozšírenie služieb OZ AUTIS aplikáciou inovatívnych metód a postupov s cieľom zaradenia detí s poruchou autistického spektra do bežného života. Naše deti môžeme naďalej rozvíjať podpornými terapiami ako sú Snoezelen metóda, hipoterapia, arteterapia či felinoterapia. Tiež sa nám podarilo rozšíriť naše služby o včasnú identifikáciu diagnózy autizmus. Vďaka podpore nášho projektu môžeme šíriť osvetu o diagnóze autizmus a organizovať prednášky, či webináre.

Ďakujeme!

Matador

Ďakujeme spoločnosti Matador za nákup krásnych darčekov pre naše deti.

Ďakujeme!
 

Nadácia SPP

Ďakujeme nadácii SPP za podporu projektu s názvom: Rozšírenie služieb OZ AUTIS aplikáciou inovatívnych metód a postupov s cieľom zaradenia detí s poruchou autistického spektra do bežného života.

Vďaka podpore projektu sme mohli absolvovať školenie ADOS - 2, ktoré realizovalo Akademické centrum pre výskum autizmu, ACVA o.z. a rozšíriť naše služby o diagnostiku autizmu. Tiež sa nám podarilo realizovať Snoezelen workshop a webinár, vďaka zakúpeniu notebookov a dataprojektoru.

 
 Ešte raz za podporu ďakujeme!

Nadácia J&T

Ďakujeme Nadácii J&T za finančnú podporu za účelom úhrady časti nákladov spojených s personálnym zabezpečením projektu „Rozšírenie služieb OZ AUTIS aplikáciou inovatívnych metód a postupov s cieľom zaradenia detí s poruchou autistického spektra do bežného života“. Vďaka podpore Nadácie J&T od januára 2022 rozširujeme naše služby o diagnostiku a hodnotenie poruchy autistického spektra testom ADOS - 2.

ADOS-2 – Autism Diagnostic Observation Schedule – Second Edition – Diagnostika a hodnotenie porúch autistického spektra – druhé vydanie (Lord et al. 2012) – je štandardizované semištrukturované vyšetrenie pozostávajúce zo skupiny presne definovaných aktivít a rozhovorov, počas ktorých administrátor/ka cielene vyvoláva špecifické typy reakcií dieťaťa. Administrátor/ka následne sleduje prejavy dieťaťa a jeho interakciu s rodičom a/alebo administrátorom. Cieľom je zachytiť vzorku správania, na základe ktorej je možné zhodnotiť deficity v štyroch hlavných oblastiach, ktoré boli identifikované ako zásadné pre diagnózu PAS. Sleduje sa jazyk a komunikačné schopnosti, vzájomná sociálna interakcia, hra a tvorivosť, stereotypné prejavy a úzko vymedzené záujmy. Možnosť diagnostiky od 12 mesiacov až po dospelosť.

Ďakujeme!

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis - projekt PRALES

Počas projektu sme zriadili relaxačno - terapeutickú miestnosť Prales, ktorú od 1.10. začali v pravidelných intervaloch využívať 16 detí s autizmom z Trenčianskeho autistického centra Pro Autis. Špeciálne terapie prebiehajú pod dohľadom špeciálneho pedagóga, ktorý vedie pravidelné záznamy. Už teraz s určitosťou vieme potvrdiť, že terapia má pozitívne účinky na deti s autizmom, ktoré sú oveľa pokojnejšie a zároveň aj prístupnejšie učiť sa nové veci. Okrem terapií sme v rámci projektu realizovali odbornú prednášku pre 4 zamestnancov centra včasnej intervencie Trenčín a 5 zamestnancov Súkromnej základnej školy v Trenčíne.
 

Ďakujeme!
 

Nadácia SPP - Opora 2021

Vďaka nadácii SPP a programu Opora 2021 sme mohli zakúpiť terapeutickú pomôcku parný valec, ktorá prináša deťom s autizmom, poruchou senzorickej integrácie a podobnými diagnózami dôležité zmyslové podnety, ktoré im pomáhajú upokojiť sa a ľahšie sa sústrediť na akademické úlohy. Využívame ho pred začiatkom terapie so špeciálnym pedagógom.

Ďakujeme!
Vďaka nadácii SPP a programu Opora 2021 sme mohli zakúpiť terapeutické pomôcky:
Inovatívny nástenný labyrint, ktorý deťom umožňuje zlepšovať hrubú motoriku a koordináciu pohybov.
Detský úkryt, ktorý poskytuje senzoricky citlivým deťom bezpečné útočisko, kde si môžu odpočinúť od rušivých zmyslových podnetov.
PUZZLE - SČÍTANIE A ODČÍTANIE, ktoré umožňuje vkladanie jednotlivých dielov do otvorov a navliekanie krúžkov na stojan a zároveň rozvíja úchop a jemnú motoriku.

Ďakujeme!